Coaching

Het verloop van ‘coachmomenten’ is er op gericht inzichten en veranderingen in de verhouding tot je queeste teweeg te brengen die concreet worden in jouw innerlijke wereld en zo positief doorwerken in het dagelijkse bestaan.”

Empathie vormt de basis van ieder op zich te creëren coachmoment. Het is mijn visie om professionele inzet en creatieve authenticiteit samen te laten gaan. Drieëntwintig jaar ervaring als docent aan diverse academies en als coach voor kunstenaars en later ook voor anderen, heeft mij verrijkt met mensenkennis en geschoold in psychologie en filosofie. Het maakt mij bewust als mens, naast het maken van kunst als kunstenaar, op welke wijze ik dienstbaar kan zijn voor diegene waar ik mijn commitment aan geef. 

Door je te vragen notities te maken, onderzoeken we gezamenlijk de manier hoe je naar je eigen levensloop kijkt en welke zaken je kracht geven en/of terugkerend beknellen of hinderen. ‘Notities’ kunnen geschreven zijn of met beelden tot stand zijn gekomen. Hieruit kunnen we met behoedzaamheid opmaken wat je besluiten zullen zijn en mogelijkerwijs wat je nog te wachten staat. Het verloop van coachmomenten is er op gericht inzichten en veranderingen in de verhouding tot je queeste teweeg te brengen die concreet worden in jouw innerlijke wereld en zo doorwerken in je dagelijkse bestaan. Om dit te bewerkstelligen volg je onder begeleiding een meanderend traject van inzicht en bewustwording. Hierin is ook van waarde dat de omgeving waar je leeft en werkt door jou en mij wordt beschouwd. Dit (zelf)onderzoek wordt aangezwengeld door gebruik te maken van creatieve ingevingen, vragen, gedachten en opdrachten. Het hieruit ontstane gesprek wordt door elkaars kennis, wijsheid en ervaring verder vormgegeven. 

Gedurende de ontmoetingen met mij als coach achterhalen we door gesprekken in mijn studio of elders op locatie, je onderliggende en bovenliggende motieven in relatie tot je omgeving. De context, waarin je voelt, denkt en je je te verhouden hebt tot het lot, zijn niet los te maken van eerdere ervaringen. Ervaringen waar je motieven mede door werden gevormd. We handelen of besluiten ook op grond van zaken die buiten ons liggen en bewust of onbewust bij ons worden afgedwongen. Maar hoe luister je naar je eigen bron, het kompas dat mede door intuïtie (begrepen gevoel) tot inzichtelijkheid leidt over de situatie waarin je verkeert? Vallen zaken binnen datgene wat we kunnen veranderen of waar we juist geen invloed op kunnen uitoefenen? De werkelijkheid is van ons allen en daarin is de communicatie tussen jou en de gemeenschappelijke wereld cruciaal. Deze communicatie is belangrijk bij de aanvaarding van het zelfbeeld, je betekenisgeving, acceptatie door anderen en je succesvol te weten door jezelf en je omgeving. 

In de volgende trajecten heb ik ervaring, begrijpend dat ieder relaas op zichzelf staat, waarbij het aandachtig luisteren en inventariseren om te kunnen invoelen en begrijpen, bij coaching essentieel is:

 • Begeleiding bij strubbelingen/conflicten in de relatie met partner en of kinderen

 • Bemiddeling/begeleiding (mediation) bij een afwendbare en onafwendbare scheiding

 • Begeleiding bij loopbaan en werk gerelateerde ontwikkelingen en of conflicten

 • Begeleiding bij de Innerlijke zoektocht hoe te verhouden tot het leven en daaraan concrete invulling te geven aan het ik

 • Begeleiding bij het verloop van een ziekte en de verwerking na de genezing

 • Begeleiding bij sterven

 • Begeleiding van Kunstenaars/schrijvens/muziekkanten en creatief uitvoerenden bij werkprocessen, blokkades en subsidieaanvragen/toelatingen

 • Begeleiding van sporters; prestatiedruk en mentale strategie

 • Begeleiding/ondersteuning/buddy bij verslavingszorg waarbij je psycholoog of psychiater leidend is in het traject. Gedurende het verloop van het proces kan door mij afgezien worden van het coachtraject indien dit contraproductief blijkt te werken voor de lopende behandeling van je psychiater of psycholoog

 • Ondersteuning en begeleiding bij financiële zorgen/schuldsanering

 • Begeleiding Eenzaamheid en isolement in verschillende omgevingsfactoren  

Kosten:

Afhankelijk van wat wenselijk en mogelijk is spreken we een coachtraject af. Een coachtraject bestaat uit een afgestemd aantal uren dat na ieder bezoek wordt doorgegeven. Een coach-moment duurt minimaal een uur en kan in tijd doorlopen afhankelijk van hoe het coachgesprek verloopt. Er wordt na een uur in halve uren doorgerekend en gefactureerd. Het uurtarief bedraagt 70,- euro (inclusief 21 % btw). Voor kunstenaars geldt een gereduceerd uurtarief, 55,- euro (inclusief 21% btw). Iedere factuur zal per e-mail aan je worden verstuurd.

© Mark van Overeem  Den Haag, Januari 2024